Handreiking werkgevers

 

HANDREIKING TOEKOMSTBESTENDIG MOBILITEITSBELEID WERKGEVERS

MONO-zakelijk ondersteunt en inspireert werkgevers met tal van diensten en producten bij het doorvoeren van verkeersveiligheid in de eigen organisatie. Op dit moment zijn veel werkgevers hun mobiliteitsbeleid aan het herijken. Daarbij speelt duurzaamheid en bereikbaarheid naast (verkeers)veiligheid een grote rol. Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers die ook deze stap willen en moeten zetten en biedt handvatten zoals een rekenmodel, adviezen en tips. Deze handreiking is interactief. Open het PDF bestand daarom op je desktop of laptop in Acrobat Reader voor de juiste gebruikerservaring. De handreiking is ook te downloaden voor de smartphone.

Download als PDF    Download voor smartphone

Handreiking Toekomstbestendig Mobiliteitsbeleid Werkgevers

 

 

 

Cookie-instellingen